Balansert ventilasjon

Leiligheten er utstyrt med balansert ventilasjon levert av Flexit. ImageHandlerHver leilighet har eget aggregat. Ventil i yttervegg, spalter i døråpninger på innerdører, samt innvendige ventiler må holdes åpne for å sikre anleggets funksjon. Tilluft hentes fra fasade, avtrekk fra hver leilighet føres i separat kanal opp over tak. Styring av vifte skjer via bryterpanel på kjøkkenhetten og kontrollpanel i entre. Viften bør aldri slås helt av på grunn av grunnventilasjon i leiligheten. OBS: Ettermontering av dører innvendig, må ikke stenge for luftsirkulasjonen som er forutsatt. Fettfilteret i kjøkkenhetten bør rengjøres en gang i måneden med varmt såpevann, eller i oppvaskmaskinen. Se veiledning i demontering av filter i Overleveringspermen. Filteret må være helt tørt når det monteres igjen. Dersom ikke rengjøring utføres som foreskrevet vil ikke ventilasjon av leiligheten fungere som forutsatt, og det kan oppstå fare for brann i gammelt matfett. I tillegg bør filtrene i ventilasjonsaggregatet skiftes 1-2 ganger årlig. For drift- og vedlikehold, se vedlegg for mer informasjon.


Hvis en opplever at ventilasjonssystemet henger seg opp på fult så kan det være trykkføleren i kjøkkenviften som ikke reagerer. Prøv å skru av og på kjøkkenviften noen ganger for å se om det hjelper.

Ventilasjon – Ventilator kjøkken – brukerveiledning, FDV. FLEXIT – ISS Facility Services Avd. ISS Ventil 00309921.pdf
00309922.pdf
BV_06_94233N.pdf
MAN_94118N.pdf
MAN_94248.pdf
MV_06_94234N.pdf
RD_94244.pdf