Brannvern

Bygården vår er moderne med bra brannsikkerheten. Alle leilighetener er koblet sammen i et brannvarslingsannlegg koblet til Nokas. Alle leilighetene er, i henhold til forskriftene, en branncelle som skal motstå brann i 30 minutter. Formålet med branncelleindelingen er å begrense brann- og røykspredning og ivareta sikre rømningsveier. Leiligheten er utstyrt med to sensorer fra EDI som er en komplett serie med profesjonelle, intelligente branndetektorer som er utviklet for å møte kravene til de mest avanserte systemer. En Multidetektor EDI-30 kombinerer det optiske kammeret og en termisk del for å gi den endelige analoge verdien er plassert i gangen. Og en optisk røykdetektor EDI-20 som er den beste detektoren til å oppdage den farligste typen branner, som utvikler seg sakte og ulmebrann spesielt er plassert nærmere soverommet.

Det er forbudt å skru ned eller koble de ut detektorer. Ved utkobling/ fjerning av detektorer vil feil på anlegg oppstå.

Slukking

Leiligheten er utstyrt med husbrannslange merket i oppvaskbenk på kjøkken.
husbrannslangeHusbrannslangen er utstyrt med egen stoppekran, og skal kun benyttes ved brann og det er viktig at denne ikke står under trykk annet enn ved brann. Husbrannslange skal stå vannfylt med stengt ventil og stengt munnstykke. Husbrannslangen bør kontrolleres hvert år. Rull slangen ut og sjekk at den er uten sprekker og om kranen virker. For mere informasjon se produktinformasjonen fra branntek as.

Rømningsveier

For leiligheter på terrengnivå:
Alle leiligheter på terrengnivå har rømning direkte til det fri.

For leiligheter over terrengnivå:
Alle leiligheter har direkte adkomst til to uavhengige rømningstrapper via svalgang.

Garasjeanlegget

Det er montert brannalarmanlegg med varsling til brannvesenet i garasjen.
Garasjen er delt inn i fem brannseksjoner som skilles med brannporter. Brannporter lukkes ved alarm. Innen hver brannseksjon er det utgang til minimum to forskjellige rømningsveier. Ved alarm åpnes dørene til trapperom automatisk. Det finnes også grønne ”knus glasset” bokser ved alle rømningsdører som muliggjør rømning uten at alarm er utløst.

Inngangsdører

Ved å ettermontere sikkerhetslås og/eller kikkehull i inngangsdøra, oppfyller bygningskroppen ikke de branntekniske forhold som er kravet.

Brannanlegget

Hvis det går en falsk alarm – for eksempel fordi du har glemt popcornet i microbølgeovnen: Gå ned til brannvarsleranlegget i første etasje.
brannmannspanel

 

Branninstruks

Når brannalarmen går:

 • Pass på at alle blir varslet.
 • Lukk alle dører og vinduer.
 • Gå raskt ut av bygningen.
  Oppmøte: Hesten på Løren Torg.

Hvis det brenner skal du:

 • Ringe brannvesenet på nødnummer 110. Prøv å varsle beboerne.
 • REDDE: Pass på at alle personer kommer seg raskt ut til avtalt møtested. Hjelp barn og eldre/uføre ut.
 • SLUKKE: Ved mindre branntilløp prøv å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig å lukke alle dører for å hindre spredning.

Hold deg alltid orientert om:

 • Rømningsveier
 • Betjening av brannvarslingsanlegget
 • Plassering og bruken av slokkeutstyr
 • Møteplass etter evakuering

Unngå uønsket alarm

Løren Torg er utstyrt med automatisk brannalarm fra ESMI A/S. Anlegget er installert med tanke på sikkerheten til de personer som til en hver tid oppholder seg i bygget. For at en eventuell brann skal kunne oppdages så tidlig som mulig er anlegget utstyrt med følsomme røykdetektorer.

For å unngå uønsket alarm bør det tas hensyn til følgende.

 1. Bygningsmessig arbeid – ta hensyn og sørg for utkobling før arbeidet starter. Alt arbeid som sveising, lodding, sliping, boring etc. avgir røyk, gass eller støv. Dette forårsaker uønsket alarm eller att detektorene blir støvete.
 2. Eksos / Damp – utslipp fra kjøretøy, dusj etc. bør unngås. I lagerhaller eller lasteramper vil eksos/utslipp fra kjøretøyer kunne forårsake uønsket alarm. Unngå at kjøretøyene blir stående med motoren i gang på steder som er sikret med røykdetektorer. Dersom dette ikke er til å unngå må detektorene kobles ut mens dette pågår. Dett er mulig å utstyre anlegget med «timer» for lokal utkobling og automatisk innkobling.
 3. Tobakksrøyking – sigarettrøyking vil kunne utløse brannalarmanlegget. På steder hvor det forventes røyking bør dette ikke foregå rett under detektoren. Sørg for at bord/soler er plassert til siden for eventuelle detektorer. Stearinlys i forbindelse med røyking kan forsterke problemet. Husk på ventilasjon i rommet. Ta kontakt med leverandøren for nødvendig tilpassing dersom problemet ikke lar seg løse.
 4. Matlaging – matlaging bør unngås i rom som har røykdetektorer. Alt som avgir røyk/damp kan utløse brannalarmanlegget. Pass på at dette ikke pågår under en røykdetektor.
 5. Manglende vedlikehold – ett brannalarmanlegg trenger regelmessig vedlikehold. Urene detektorer vil gjøre anlegget ustabilt og kunne forårsake uønsket brannalarm. Skader og feil som oppstår kan medføre att anlegget ikke fungerer når det skal. Husk å notere i journalen! Sørg for at det er opprettet serviceavtale med leverandøren.

Kilde: ESMI A/S