Boligorganisering

Organiseringen av bygningsmassen Løren Torg er noe mer komplisert enn vanlig siden den består av både næringslokaler og en garasjekjeller foruten boliger. Boligorganisering Seksjonssameiet (Eierseksjonsameiet Lørenveien 44) binder næring og bolig sammen og består av en samleseksjon for bolig (Løren Torg Borettslag) og en næringsseksjon (næringsarealer 1.etg. Løren Torg). Kjelleren eies og driftes av Løren Torg Parkering AS. Vi har med andre ord tre enheter i vår bygningsmasse

I tillegg er Løren Torg borettslag et del av Plussbolig konseptet fra Selvaag Pluss. Plussbolig med Plussservice er en service inkludert i fellesutgiftene, men uavhengig av borettslaget.

pluss Løren Velforening for området.

Seksjonssameiet (Eierseksjonsameiet Lørenveien 44)

Seksjonssameiet binder sammen næring og bolig og administrerer felles interesser. I all hovedsak så innebærer det felles forsikring for bygningsmassen, kommunale avgifter og fjernvarme kostnader.

Løren Torg Borettslag

LorenTorgByggBoligene på Løren Torg er organisert som et borettslag med 108 enheter og utgjør en samleseksjon bolig i Seksjonssameiet. Borettslaget er medlem av Løren Velforening og forretningsfører for borettslaget er OBOS Eiendomsforvaltnin (se egen seksjon nedefor).

Adressene til boliger i borettslaget er:
Hus A: Lørenveien 44 C, 0585 OSLO
Hus B: Lørenveien 44 A, 0585 OSLO
Hus C: Vekslerveien 1, 0585 OSLO
Hus D: Leyrins gate 2, 0585 OSLO
Hus E: Lørenveien 44 A (serviceområde)
Inngang til næring; Lørenveien 44B.

Parkering / Garasjeanlegget

Løren Torg Parkering består av totalt 169 parkeringsplasser, hvorav 9 er avsatt til handicap-plasser. Herav er det knyttet bruksrettigheter til 78 plasser for Løren Torg Borettslag. Løren Torg Parkering AS (Gnr. 424, bnr. 3, Oslo) leier ut 91 parkeringsplasser, og er hjemmelshaver og eier til garasjeanlegget. For mer informasjon om parkeringsannlegget se egen side.