Nøkkelbrikker

Nøkler og adgangskort

Alle leiligheter blir levert med fem sett nøkler. En nøkkel ble ved opprettelsen av borettslaget oppbevart av Verisure (Securitas Direct) i en alarmbelagt safe, som kun vil bli benyttet i forbindelse med en eventuell utrykning til deres leilighet. Hvis abonnementet med Securitas er sagt opp skal denne nøkkelen være levert tilbake til eier av leiligheten.
Plussservice kan også tilby å oppbevare en nøkkel innelåst i Serviceområdets safe. Dette kan være ved behov for nøkler til for eksempel rengjøringspersonale, håndverkere etc. Ved utlån av nøkler skal det alltid foreligge et samtykke fra beboer, og nøklene skal kvitteres inn og ut. Dersom man har behov for flere nøkler, kan disse bestilles via vertskapet.
For å få tilgang til Serviceområdet må det benyttes nøkkelkort. Det utleveres ett kort pr. beboer ved overtagelse, men flere kort kan kjøpes. Hvis nøkkelkortet blir mistet eller stjålet må det meldes til vertskapet umiddelbart, som av sikkerhetsmessige årsaker vil sørge for at kortet blir sperret.

Ytterdørene i alle leilighetene har har FG-låser.

Nøkkelbestilling

For enhver tid å ha best mulig kontroll over antall nøkler tilhørende seksjoner og kunne deaktivere tapte nøkler er følgende rutiner til nytt nøkkelsystem utarbeidet.

Mer informasjon kommer etter at det nye nøkkelsystemet er installert.