Om oss

Løren Torg har et godt, sosialt og rolig bomiljø. Borettslaget er meget barnevennlig med koselige grønn bakhage. I umiddelbar nærhet finner du flere barnehager og både Sinsen- og Lørenskole. Løren Torg borettslag ligger på Løren i Bydel 2 Grünerløkka, og stod ferdig i 2008. Borettslaget har 108 andelsleiligheter, fordelt på 4 blokker med Gårds- og bruksnummer : 124 og 215, Oslo. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 992627867. Som en formalitet foreligger det foreløping kun en midlertidig ferdigattest da Oslo kommune foreløpig ikke av overtatt ansvaret for enkelte områder av veinettet rundt Løren Torg.

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning AS er engasjert som forretningsfører for borettslaget. Forretningsføreren holder styr på borettslagets regnskaper, lånopptak og innbetalinger av lån. De sørger for at leieboeravtaler skrives under og at andre juridiske forhold er korrekte. Videre bistår de med råd og veiledning, og formidler nyheter som kan være interessante for borettslagets drift. Forretningsfører er representant på generalforsamling, og går blant annet gjennom regnskapet.

OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postadresse
Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Besøksadresse
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Kontaktinformasjon
Telefon: 22 86 55 13
E-post: xxx.xxx@obos.no

Kontakt styreleder for faktura adresse.

Løren Velforening

Løren Torg er medlem av Løren Velforening. Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Les gjerne Velforeningsen vedtekter og ordensregler.

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer SP76418311 og organisjonummeret er 99390414 (polisen står på Eierseksjonsameiet Lørenveien 44). Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til If Skadeforsikring (www.if.no) på telefon 02400 og e-post til Styret styret@lorentorgbrl.no. Er flere leiligheter berørt, innhent kontaktopplysninger for de berørte andelseierne og opplys om berørte partner ved henvelsen til forsikringsselskapet. Ved behov for hjelp til å begrense skaden kan vaktmester kontaktes direkte.
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Bilder