Strøm og fjernvarme

Bygget er tilknyttet fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme. Hver leilighet er utstyrt med termostatstyrte radiatorer og vannbåren varme i baderomsgulvene. Termostaten til den vannbårene varmen er sitter ved egen sirkulasjonspumpe i kjøkkenbenk. Temperaturen på vannet i radiatorene reguleres etter utetemperaturen, slik at radiatorene og badegulv vil kjennes varmere ut når det blir kaldere ute og motsatt. Det betyr at man kan oppleve at badegulv kan virke kalde på sommerhalvåret, hvis temperaturen ute er høy. Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å holde omtrent 22°C uansett hvor kaldt det er ute. Temperaturnivået stilles inn på termostaten, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt.

Strøm til leilighetene går via seriemålere i hver leilighet som avregnes mot totalforbruket i borettslaget. Det vil si at en blir belastet med faktisk (egent) strømforbruk ved A-konto avregningen, men hver beboer har ikke muligheten til å ha individuell strømavtale.

Generell informasjon om varmeanlegg og sanitæranlegg fra leverandør. Mer informasjon om rørleggerarbeider, VVS-arbeider, varme og sanitær, sanitærutstyr, sanitærarmatur, radiatorer, FDV finnes i Overleveringspermen.

Skjema fra Techem AS (tidl. Inergi AS) vedrørende avlesning av strøm, vann og varme må fylles ut ved flytting og sendes kundeservice@inergi.no

Stoppekran

Siden leiligheten er tilkoblet fjernvarme annlegget er det flere stoppekraner. For mer anlegget og stoppekraner se  informasjon fra levenrandør. Mer informasjon om rørleggerarbeider, VVS-arbeider, varme og sanitær, sanitærutstyr, sanitærarmatur, radiatorer, FDV finnes i Overleveringspermen. Gjør deg kjent med hvor leilighetens stoppekran er plassert, og hvordan den skal betjenes.

Termostatstyring

Alle radiatorene er termostat-styrte. Det vil si at når temperaturen i rommet når den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge og radiatoren føles kald. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og radiatoren blir varm. Blir temperaturen i rommet for lav uten at radiatoren blir varm må styret kontaktes. Merk at ett radiatoranlegg har større treghet enn elektriske varmeovner.

Lufting av radiatorer

I forbindelse med igangkjøring av varmeanlegget kan det komme luft i radiatorene. Ta kontakt med vaktmester for eventuell utlufting av radiator.
Luftepluggen sitter i det ene øverste hjørnet på radiatoren. Vri nøkkelen max. 2 omdreininger mot venstre og slipp luften ut av radiatoren. Det er viktig at det kommer vann som ikke et blandet med luft ut før man stenger luftepluggen. Kommer det verken luft eller vann ut av luftepluggen, steng luftepluggen og kontakt vaktmester.

Balansert ventilasjon

Det er også mulig å varme opp ventilasjonsluften via aggregat i leiligheten. Se egen side.