Økonomi

Fellesutgifter

Husleie

Husleien dekker alle kategorier, som for eksempel kabel-TV, trappevask, portnertjenester, brannvarslingsanlegg, osv. Informasjon om husleiesatser og lignende får du fra forretningsfører OBOS.

Postene på fakturaen

Driftskostnader borettslag
Kostnadene ved drift og vedlikehold av borettslaget. Denne posten inkluderer alt av den daglige driften fra OBOS forvaltning, Løren Vel, vaktmestertjenester, vasking av felles areal, avtalen på matter, serviceavtaler på heis, nødlys og søppelanlegg, Nokas utrykning og Bomiljøvakten for å nevne det meste.

Serviceavgift
Serviceavgiften er avgiften fra Selvaag Plussservice for drift en av plusskonseptet på Løren Torg.

Akonto strøm
Akonto strøm er estimerete utgiftene til strøm og varme. For mer informasjon se strøm og fjernvarme siden.

Driftskostnader sameie
Kostnadene til sameiet dekker kommunale avgifter som vann (kaldt), kloakk og renovasjon. Sameiet dekker også forsikringen for bygningsmassen.

Telefoni, bredbånd, tv
Kostnaden for TV avtalen per leilighet borettslaget har med Altibox via Viken Fiber AS.
For mer informasjon om innhold i avtalen se Informasjonssiden.

Fakturahåndtering fjernvarme

Akonto fjernvarme bli krevet inn sammen med fellesutgiftene. Inergi AS har fastsatt Akonto beløpet pr. måned, og vil foreta avregning 1 gang pr. år – i løpet av første kvartal året etter. Inergi AS vil sende ut avregningsoversikt direkte til den enkelte seksjonseier. Avregning foretas mot den som er seksjonseier på avregningstidspunktet. Ved eierskifte i løpet av året, må kjøper og selger selv avregne evt. pro/contra i forhold til faktisk forbruk, og påløpte Akonto betalinger. Inergi AS vil bistå partene med denne avregningen.

Alle spørsmål vedr á konto, avlesning, avregning, og målerutstyr, inkl. feil på måler, demontering og lignende, stilles til: Inergi AS på telefon 22 02 14 59, eller e-post: kundeservice@inergi.no

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne på leiligheter som blir solgt i borettslaget.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget. Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.05 og 30.11 på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

Garantert betaling av felleskostnader

Vårt borettslag er medlem i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (tidligere Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond) for dekning av manglende innbetalinger av felleskostnader.