Vedlikehold

Montasjeveiledning

Innvendige vegger generelt: 13 mm gipsplater, unntak i bad/vask der det er stålplatevegger med finèr bak. Unntatt der betongvegg utgjør vegg i innredet rom som sparkles.
Ved oppheng/innfesting i lettvegger skal skrue/spiker gå maks 5 mm forbi platekledningens bakside for å unngå kontakt med elektriske ledninger og vannledninger.

Våtrom

I våtrom (bad/vask) er det smøremembran på gulv og vegger i henhold til gjeldene forskrifter. Membranen ligger rett bak flisene. Ved boring/ hulltaking i gulv/vegg vil membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader. All boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting i henhold til anbefalinger i våtromsnormen, det vi si at alle skruehull må sikres ved at silikon sprøytes inn i hullet før skrue settes inn. Det brukes et flisbor når man skal borre i flisen.
Hulltaking og bruk av skruer/spiker/plugger i våtrom skjer på eget ansvar, og garantien vil bortfalle dersom skader på våtrom skyldes slik hulltaking, uansett hvilke type skade som oppstår.  Se figur fra våtromsnormen for generell inndeling av våte og tørre sone på bad. Figuren viser minimumsmål.

Tegning i mål 1:50 nedfotografert vedlegges.

Tegning i mål 1:50 nedfotografert vedlegges.

Rengjøring av sluk

Rengjøring av sluk bør utføres 6 ganger i året.

Joti sluk

Joti sluk

Joti sluk er montert i baderom. Sluket kan renses når risten er fjernet. Vipp opp med skrutrekker. Rør ikke den hvite klemringen med seks skruer. Utløpet kan renses etter at vannlåsen er fjernet. Vannlåstrakt (7) trekkes enklest opp ved å stikke fingrene ned i trakten og ta tak under denne. Vannlåskoppen (9) trekkes rett opp. Montering i motsatt rekkefølge. Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass. Fukt gummiringen med vann, plassér trakten som vist på figur 3 med ribben rett mot bakre skrue og trykk ned – først i bakkant deretter rundt – til det stopper.

Stoppekraner

Siden leiligheten er tilkoblet fjernvarme annlegget er det flere stoppekraner. Se siden for Strøm og fjernvarme for mer informasjon.

Blandebatterier

Kjøkkenbenk

Rubitor Mix 2 Kjøkkenbatteri i krom utførelse m/avstengningsventil for oppvaskmaskin. Kran til oppvaskmaskinen er innebygget i benkebatteri med avstengningsmulighet over benken. Denne bør av sikkerhetshensyn åpnes og stenges for hver gang oppvaskmaskinen brukes.

Et problem som noen opplever er at selve hendelen på kjøkkenbatteriet løsner. Som bilde serien under viser så festes dette igjen enkelt med en skrue.

Hvis hendelen er ødelagt kan ny bestilles fra Oslo VVS AS. Ny oppdatert hendelen i metall har artikkelnummer 390400 HENDEL MIX 2 ART 17 KROM (og koster i underkant av kr. 400).
Skal en også bytte innmat er artikkelnummeret 390047 Keramisk Patron Kort Modell 62mm G40.

Intra sil

Intra1907119_2
Standard kummen på kjøkkenet bruker Intra sil 1907119 hvis den trengs å byttes.

Servant bad og dusj

Ett greps forkommet servantbatteri. Se dokumentasjon fra Norac i FDV-dokumentasjonen.

Bad

Et greps dusjbatteri med mulighet for påmontering av badekartut. Se dokumentasjon fra Norac i Overleveringspermen.
For at avrenningen i dusjsonen skal fungere tilfredsstillende, er det nødvendig med jevnlig rengjøring av sluket. For å hindre vannsøl ut på for store deler av gulvet, vil det også ofte være nødvendig å montere dusjvegg / forheng. Se montasjeveiledning punkt 6.

Sparestykke på dusj slangen

Hvis en opplever at trykket i dusjen som dårlig, dårligere enn de andre kranene i leiligheten så kan det være på grunn av en liten «spare-kobling» på slangen.
DSC_8401 edit

Parkettgulv

Det er levert Eik parkett, 14 mm fra Parla. Supplering av parkett kan kjøpes av: Berntzen & Green AS, Ole Deviks vei 26, 0666 Oslo Telefon: 23 39 01 00.
For rengjøring/vedlikehold se egen produktbrosjyre for parkett.

Utelamper

Det er to nesten identiske utelamper, en utenfor inngangsdør og en på balkongen.

Standard Kjøkken

Kjøkkenet levert som standard fra utbygger er et Sigdal K-20 kjøkken. Informasjon i forbindelse med oppgradering av et kjøkken i 2013 så betegnes kjøkkenet nå som Scala, Hvitt.

Dører / vinduer

Dokumentasjon om vinduer finnes fra Nordan i Overleveringspermen. De innvendige dørene er levert av JELD-WEN Norge AS-Swedoor-Vest Wood og dokumentasjon på de finnes også i . Dørene har med årene byttet navn og den med glatt slett overflate heter nå Easy (tidligere Malt glatt innerdør 200), mens den med speiler trolig heter Style.