Bomiljøvakt

Løren Torg er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles. Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, han er der for din skyld. 

Formålet med tjenesten

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellige omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.

Ring vaktsentralen på telefon 22 97 10 70 hvis du føler deg utrygg eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld. Dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Se også infobrevet fra Securitas om bomiljøvakten.