Avfallssortering

Her i borettslaget er vi miljøbevisste og kildesorterer avfallet vårt. Kildesortert matavfall og plastemballasje kastes sammen med restavfallet. Plastemballasje legges i blå poser og matavfall i grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og puttes i søppelnedkastet. Poser for kildesortering kan du hente bl.a. på Meny. Papir, papp og drikkekartong kastes i papirnedkastet. Husk at det er gratis å kaste papir og papp, men om dette kastes i restavfallsbeholdere blir det dyrere! Og husk å rive pappesker o.l. små biter så ikke nedkastet tettes! Litt mer jobb for deg – men desto større glede for dine naboer. Glass og metall kastes i beholdere plassert både på miljøstasjonen og på Meny.

Husk også: Pant alt. Alltid.

Viktig å huske

  • Dobbel knute på alle poser
  • Blå poser til plastemballasje
  • Grønneposer til matavfall
  • Vanlige handleposter til restavfall
  • Posene legges i samme beholder merket for dette
  • Løst og grovt avall skal ikke legges i beholderen

Husk også å sortere glass- og metallemballasje, papp/papir/karton, farlig avfall, EE-avfall og hageavfall. Klær og sko som ikke er utslitt kan leveres til ombruk. Vi oppfordrer alle til å bruke Løren minigjenbruksstasjon, som vi er så heldige å ha i bygget.

Brosjyrer fra Renovasjonsetaten:

Viktig informasjon til beboere med avfallssug
Visuell sorteringsguideSorteringsguide