Vaktmesterordning

Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Løren driftssentral. Ta kontakt med styret for nærmere informasjon eller for å melde fra dersom det er oppgaver som ikke utføres.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at kontakt med vaktmester i hovedsak skal gå gjennom styret, unntak er dersom det er alvorlig fare for skade på bygninger. Det er kun styret som kan bestille tjenester på vegne av borettslaget.

Vaktmester kan kontaktes på: lorendrift@selvaag.no, 23 13 70 00 / 417 98 100 mellom klokken 07:00 til 15:30. (vakttelefon utenfor vanlig kontortid: 976 97 976 – brukes kun dersom det er fare for alvorlig skade på bygninger).

Løren driftssentral har sitt kontor ved Lørenveien 40 (inngang ved siden av kiosken). Kontoret er ikke alltid bemannet da de kan være ute på oppdrag. De treffes best i tidsrommet 07:30-09:00 og 15:00-15:30