Ofte stilte spørsmål

Hvordan kontakter jeg Styret?

Ved å sende en epost til styret@lorentorgbrl.no

Hvorfor virker ikke peisen i Serviceområdet?

Siden det er den eneste gasspeisen på Løren Torg har styret besluttet at det var alt for kostbart å være tilknyttet gasssentralen til Løren Vel.

Kan jeg ha min egen strømavtale?

Strøm til leilighetene går via seriemålere i hver leilighet som avregnes mot totalforbruket i borettslaget. Det vil si at en blir belastet med faktisk (egent) strømforbruk ved A-konto avregningen, men hver beboer har ikke muligheten til å ha individuell strømavtale.

Kan jeg selge min garasjeplass til en annen beboer?

I henhold til retningslinjene fra eier (Løren Torg Parkering AS) så kan parkeringsplassen kun overdras sammen med andelen.

Kan jeg sette opp en parabolantenne på balkongen?

I henhold til Husordensreglene seksjon 7.2 er det ikke tillatt å sette opp private antenner utenfor leilighetene.

Hva gjør jeg hvis ventilasjonssystemet har låst seg på fult?

Se siden om balansert ventilasjon for informasjon.

Er det mulig å få bedre trykk i dusjen?

Ja, det kan være mulig få bedre trykk i dusjen. Se sidene for Vedlikehold for mer informasjon.